Get closer...

Reach out beyond the tip of Llŷn on a trip to Bardsey Island…. Following the
ancient pilgrim route on a fast modern boat, we’ll show you a fabulous diversity of seabirds, seals and porpoises amid spectacular scenery. After landing, you’ll have around four hours to enjoy the peace of this unique living island where human, spiritual and natural history are always close by.

Ewch yn agosach...

Cyrhaeddwch heibio hen wlad Llŷn ar daith i Ynys Enlli, gan ddilyn llwybyr y pererinion mewn cwch cyflym, cyfoes. Cewch weld cyfoeth o adar, llamhidyddion a morloi llwyd yng ngogoniant eu helfen naturiol – cyn glanio i fwynhau heddwch arbennig yr ynys unigryw hon am ryw bedair awr. Yma mae hanes ysbrydol a chrefyddol, ynghyd a bywyd natur gogoneddus, yn agosach atom nac yn unlle.

Get closer...

Reach out beyond the tip of Llŷn on a trip to Bardsey Island…. Following the
ancient pilgrim route on a fast modern boat, we’ll show you a fabulous diversity of seabirds, seals and porpoises amid spectacular scenery. After landing, you’ll have around four hours to enjoy the peace of this unique living island where human, spiritual and natural history are always close by.

Ewch yn agosach...

Cyrhaeddwch heibio hen wlad Llŷn ar daith i Ynys Enlli, gan ddilyn llwybyr y pererinion mewn cwch cyflym, cyfoes. Cewch weld cyfoeth o adar, llamhidyddion a morloi llwyd yng ngogoniant eu helfen naturiol – cyn glanio i fwynhau heddwch arbennig yr ynys unigryw hon am ryw bedair awr. Yma mae hanes ysbrydol a chrefyddol, ynghyd a bywyd natur gogoneddus, yn agosach atom nac yn unlle.

Get closer...

Reach out beyond the tip of Llŷn on a trip to Bardsey Island…. Following the
ancient pilgrim route on a fast modern boat, we’ll show you a fabulous diversity of seabirds, seals and porpoises amid spectacular scenery. After landing, you’ll have around four hours to enjoy the peace of this unique living island where human, spiritual and natural history are always close by.

Ewch yn agosach...

Cyrhaeddwch heibio hen wlad Llŷn ar daith i Ynys Enlli, gan ddilyn llwybyr y pererinion mewn cwch cyflym, cyfoes. Cewch weld cyfoeth o adar, llamhidyddion a morloi llwyd yng ngogoniant eu helfen naturiol – cyn glanio i fwynhau heddwch arbennig yr ynys unigryw hon am ryw bedair awr. Yma mae hanes ysbrydol a chrefyddol, ynghyd a bywyd natur gogoneddus, yn agosach atom nac yn unlle.

Costs for 2024

  • £50 per adult
  • £25 per child
Trips are dependent on good weather and may be subject to cancellation.

Costau 2024

  • £50 per adult
  • £25 per child
Mae’r tripiau yn ddibynnol ar dywydd ffafriol. Gallant gael eu canslo.
wise

Trips are dependent on good weather and may be subject to cancellation.

ALL TRIPS GO FROM PORTH MEUDWY SAT NAV LL53 8DA AND FOLLOW SIGNS.
OS GRID REFERENCE – SH163255

There is a 10 minute walk to Porth Meudwy from the car park.

If you have restricted mobility please call and let us know – we’ll do our best to help you get to the island safely and comfortably.

It’s a policy of the Bardsey Island Trust that visitors are not normally allowed to bring dogs onto the island, though some residents have dogs.

Bookings: 07971 769 895

Mae tripiau yn ddibynnol ar dywydd ffafriol ac gallant gael eu canslo.

CYCHWYN O BORTH MEUDWY, LL53 8DA A DILYNWCH YR ARWYDDION.
CYFEIRNOD GRID OS – SH163255

Mae 10 munud o gerdded i Borth Meudwy o’r maes parcio.

Os nad yw eich ffitrwydd corfforol yn dda, rhowch wybod. Mi wnawn ein gorau i sicrhau ichwi daith ddiogel a chyfforddus i’r ynys.

Mae Ymddiriedolaeth Ynys Enlli wedi darogan nad yw ymwelwyr dydd na wythnosol yn cael dod a chwn – heblaw cwn tywys – gyda nhw.

Archebion: 07971 769 895

News / Newyddion

HOW WILL CORONAVIRUS AFFECT THE SERVICE?

Mordaith Llŷn Ltd intends to closely follow government guidance on Covid-19, which may change as the situation develops.

We ask that all intending passengers do likewise, in particular that they DO NOT travel with us if they are exhibiting symptoms of Covid-19 or have had contact with anyone exhibiting such symptoms within the last 14 days.

We reserve the right to refuse the service to anyone who we believe presents a risk of infection.

Meanwhile we are taking precautions to protect staff, passengers and islanders. This may sometimes affect our schedule.

Please check this notice before travelling with us as it may be subject to change.

sgrolio scroll